Přeskočit na obsah

S plynovými láhvemi PRIMAGAS máte jistotu, že láhve jsou udržované a správně plněné. Potvrzuje to plomba na ventilu, která může mít podobu smršťovací fólie nebo jednorázové plastové pečetě. Je zárukou toho, že láhev byla řádně zkontrolována a profesionálním způsobem naplněna. Dále na sobě má informační nálepku o druhu plynu, které byl do láhve naplněn. To vše dokládá, že láhev obsahuje plyn v odpovídající kvalitě a množství, a je tedy bezpečná.

Patero správného používání LPG v ocelových tlakových láhvích:

1. Nakupujte láhve od prověřených dodavatelů s neporušenou pečetí.
2. Nikdy si nenechte láhev opětovně doplnit plynem na čerpací stanici.
3. Kupujte láhve, které nejsou zjevně poškozené.
4. Ověřte si, že láhev má platnou periodickou zkoušku.
5. Při připojení spotřebiče dbejte bezpečnostních pokynů uvedených na lahvi a spotřebiči.

Jak s láhvemi manipulovat?

Vyvarujte se jakékoli manipulace, která by mohla způsobit poškození láhve nebo jejího ventilu. S láhvemi tedy neházejte ani je neválejte po jejich plášti. Při převozu je nutné láhve zajistit proti posunu a převržení a přepravovat je mimo prostor posádky vozidla.

Jak láhve skladovat?

Láhve vždy skladujte pouze ve svislé stojaté poloze. V této poloze by měly být i používány. Výjimku tvoří pouze speciální láhve určené pro vysokozdvižné vozíky, které je možno používat v poloze naležato.

Láhve neskladujte:

  • v nevětraných nebo špatně větraných prostorech, sklepích nebo prostorách pod úrovní terénu,
  • v místnostech určených ke spaní, v šatnách, v koupelnách či půdních prostorách,
  • ve světlících, garážích, kotelnách, úschovnách aut nebo skladech hořlavin.
  • láhve by neměly být vystaveny tepelným vlivům (např. topení či kamnům).

Jak láhve připojit a kontrolovat?

  • Na láhvích od osvědčených dodavatelů naleznete samolepku nebo visačku, na níž jsou vysvětleny základní pokyny ke správnému postupu připojení láhve. Zároveň byste se měli řídit pokyny výrobce spotřebiče, k němuž láhev připojujete.
  • Myslet byste měli také na pravidelnou výměnu hadic (jednou za 5 let) a regulátoru tlaku plynu (jednou za 10 let).
  • Zásadní je kontrola těsnosti všech spojů, především připojovacího šroubení regulátoru tlaku.
  • Kontrolu je nejlepší provádět detektorem nebo pěnotvorným roztokem (postačí mýdlová voda) – případné netěsnosti se projeví tvorbou bublin. Těsnění láhve nikdy nekontrolujte pomocí otevřeného ohně.
  • Kontrolu byste měli provádět pravidelně každé tři měsíce nebo při každé výměně láhve či jiné části plynového zařízení.